Prywatne Okienko Wuja Mariana
Serdecznie witam na mojej witrynie

Szlak kajakowy - rzeka Wełna

Krótka charakterystyka szlaku: szlak w górny biegu składający się z kilku jezior i łączących je strug, w środkowym do Rogoźna zasadniczo uregulowany, w dolnym biegu prowadzi rzeką o naturalnym w zasadzie korycie, klasyfikowaną dawniej jako rzeka górska, która jednak już w 1987 roku nie nastręczała większych trudności; urozmaicony zwłaszcza ów dolny bieg, z przełomowymi odcinkami leśnymi, dostępny również do pływania zimą; woda niestety na niektórych odcinkach (zwłaszcza powyżej Mieściska) brudna i śmierdzi; trudności oprócz spływalnych jazów i progów sprawiają zwalone drzewa i zatory z gałęzi i roślinności wodnej na łąkowych odcinkach w środkowym biegu

Położenie: Wielkopolska, dopływ Warty
Odcinek dostępny dla kajaka: Jezioro Jankowskie - Oborniki (113,5 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Zrazim - Oborniki (Zrazim - Wągrowiec we wrześniu 2007, Wągrowiec - Oborniki ostatnio w marcu 2002, marcu 2004 i marcu 2011)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 4 - 5
Trudność: ZWB - ZWC
Uciążliwość: U 3 - 2
Malowniczość: do Rogoźna **, niżej ***

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

75,5
Zrazim, most
72,5
Janowiec Wielkopolski, mosty drogowy i kolejowy, pod kolejowym nieznaczne płytkie bystrze
69,9
Dziekczyn, most
65,6
Gorzewo, most, przed nim jaz
61,1
Mieścisko, most
59,4
Ruda Koźlanka, most, pod nim pochyły próg, pozostałość po spiętrzeniu młyńskim
56,4
kładka, za lasem z lewej wieś Zbietka
49,7
Wągrowiec, mosty drogowy i kolejowy
49,3
skrzyżowanie rzek Nielby i Wełny w Wągrowcu - ciekawostka hydrograficzna; Nielba wpada z prawej strony do Wełny i wypływa z lewej strony, wody obu rzek mieszają się w nieznacznym procencie; dalej dwa niskie mostki, wymagające zależnie od stanu wody nawet przenoszenia kajaka
48,4
Wągrowiec, most, pochyły próg - przenoska przez szosę lewą stroną lub spławianie kajaków lub spływanie, zależnie od stanu wody, dalej z lewej parking przy muzeum, które warto zwiedzić, podobnie jak klasztor cystersów i świetną gotycką farę
47,1
ujście rzeki Nielby z lewej strony, przedtem ujście Strugi Gołanieckiej z prawej strony, prowadzącej wody z jeziora Durowskiego
46,6
jezioro Łęgowskie
44,8
wypływ z jez. Łęgowskiego, jaz
44,5
Ostrowo Młyn, mostek, 700 metrów dalej na uregulowanym odcinku próg
40,0
Ruśce Młyn, most drogowy, za nim próg
39,0
Pruśce, most, za nim dwa progi w odstępie kilkuset metrów
35,0
Cieśle, most
32,0
Rogoźno, niedaleko gotyckiego kościoła ujście Małej Wełny, którą można przedostać się na jezioro Rogoźno po przeniesieniu kajaków przez próg przy moście drogowym
31,2
Rogoźno, most drogowy, po ponad kilometrze kolejny most - kolejowy
29,0
Ruda, most drogowy, za nim z prawej budynek dawnego młyna, w rzece pozostałości po spiętrzeniu, szybki nurt
26,0
Nowy Młyn, zniszczony jaz, spływalny
19,0
Wełna, most, w pobliżu kościół drewniany z XVIII w. z ciekawymi freskami; odcinek rzeki poniżej to rezerwat przyrody "Wełna"
15, 0
Jaracz, młyn, Muzeum Młynarstwa Polskiego; przenoska lewą stroną przy progu a jeżeli zamierza się zwiedzać muzeum, należy dobić przy pomoście przy młynie
13,0 »
Rożnowo Młyn, ujście rzeki Flinty
6,0
Kowanówko, resztki jazu; poniżej na rozwidleniu płynąć lewą odnogą do elektrowni wodnej, przy której przenoska lewym brzegiem 50 metrów
3,0
Oborniki, most kolejowy
1,5
Oborniki, elektrownia wodna, przenoska lewą stroną; niżej most drogowy i rezerwat przyrody "Słonawy"
0,0
ujście Wełny do Warty

Literatura: J. Szociński, P. Ratajczak, Przewodnik turystyczny: szlak kajakowy rzeki Wełny i Małej Wełny, Rogoźno 2007; W. Owsianowski, Kajakiem przez trzy puszcze, Poznań 1980; B. Jastrzębski, Turystyczne szlaki wodne Polski, Warszawa 1960.
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: Komisja Turystyki Kajakowej Oddziału PTTK w Wągrowcu, Klub Turystyki Kajakowej "Zimorodek"

Copyright © Prywatne Okienko Wuja Mariana

Wybierz z listy:

Rzeka Wełna