Prywatne Okienko Wuja Mariana
Serdecznie witam na mojej witrynie

Wycieczka rowerowa Włocławek - Brześć Kujawski - Wieniec Zdrój - Włocławek

Propozycja na weekend promująca aktywny sposób spędzania wolnego czasu.

Włocławek

Dziś 123 tysięczne miasto powiatowe. W XI w. znaczący ośrodek piastowski i osada targowa. W okresie wczesnośredniowiecznym miejsce, gdzie krzyżowało się wiele szlaków handlowych, lądowych i wodnych. Od 1123 r. kilkakrotnie niszczony przez najazdy krzyżackie. Powtórna, udana lokacja w 1339 r. Na początku wieku XVI ważny port rzeczny i główna komora celna na Wiśle. Ośrodek handlu zbożem w celu którego przechowywania wzniesiono 30 spichrzy. Epidemie i wojny szwedzkie powodują upadek miasta. W latach 1793 - 1806 w zaborze pruskim, później (1806 - 1815) w granicach Księstwa Warszawskiego, następnie zaś Królestwa Polskiego. W 1799 powstaje tu pierwsza w Polsce fabryka papieru, zaś w 1855 r. nowoczesny port żeglugi parowej. W 1862 r. uruchomiona zostaje linia kolei warszawsko-bydgoskiej. Brzegi Wisły łączy pierwszy stały most. Postępuje uprzemysłowienie i dalszy rozwój miasta. Pod koniec XIX w. ośrodek m.in. przemysłu papierniczego, spożywczego, ceramicznego, maszynowego i metalowego. Od 14 września 1939 r. do 20 stycznia 1945 r. pod okupacją hitlerowską, podczas której ginie większość inteligencji (217 nauczycieli i 220 księży, w tym biskup Michał Kozal). Do getta i obozów trafia około 13 tysięcy ludności pochodzenia żydowskiego. W latach 1975 - 1998 stolica województwa. Obecnie trzecie miasto pod względem liczby ludności w województwie kujawsko-pomorskim.

Zabytki Włocławka

 • Gotycka katedra p.w. Wniebowzięcia NMP z I poł. XIV w.
 • Gotycki kościół św. Witalisa z I poł. XIV w.
 • Późnogotycki kościół farny św. Jana Chrzciciela z 1538 r.
 • Zespół klasztorny franciszkanów z I poł. XVII w.
 • Budynek seminarium duchownego z XIX w.
 • Pałac biskupi z pocz. XV w., obecnie klasycystyczny.
 • Czarny Spichrz z pocz. XIX w.
 • Zespół budynków tzw. Hotelu Polskiego XIX w.
 • Budynek d. starostwa (I poł. XIX w.)

Przebieg trasy

0,0
Włocławek ul. Wyspiańskiego. Kompleks budynków Przedszkola Publicznego nr 36, Szkoły Podstawowej nr 23 i Gimnazjum nr 4. Jedziemy ulicą Gajową, następnie zaś skręcamy w prawo w ul. Wiejską.
1,2
Po prawej stronie pętla autobusowa MPK przy ul. Wiejskiej. Opuszczamy granice administracyjne miasta. Po kilkuset metrach dojeżdżamy do szosy prowadzącej w kierunku Brześcia Kujawskiego. Tu skręcamy w prawo.
2,6
Łuba. Obok przystanku PKS (po prawo) najdogodniejsza droga nad brzeg jeziora. Tam pole biwakowe, wiaty i krąg ogniskowy.
4,3
Most na rzeczce Lubieńce, dopływie Zgłowiączki. Za mostem po lewej stronie budynek baru - zajazdu myśliwskiego.
6,6
Pikutkowo. Na zakręcie droga do zakładu utylizacji odpadów i miejskiego wysypiska śmieci (w prawo). Po przejechaniu około 600 metrów zjeżdżamy w lewo przez tory nieczynnej kolejki wąskotorowej w szosę asfaltową prowadzącą w kierunku Guźlina.
9,1
Skrzyżowanie i kapliczka. Skręcamy w prawo w drogę żużlową kierując się na widoczną na wprost wieżę kościoła i ratusza w Brześciu.
11,6
Brześć Kujawski. Rynek i ratusz. Skręcamy w lewo. Na wzgórzu zamkowym (po prawo) budynek byłego więzienia, później mieszczący szkołę zaś dziś pocztę. Z uwagi na fakt że większość ulic jest jednokierunkowa, skręcamy dwukrotnie w lewo. W ten sposób objedziemy brzeską starówkę i ponownie znajdziemy się na szosie prowadzącej do Włocławka.

Brześć Kujawski

Dziś 4,5 tysięczne miasto istnieje od X-XII wieku. Wzmiankowane po raz pierwszy w 1228 roku, uzyskuje prawa miejskie przed rokiem 1250 z rąk księcia Kazimierza syna Konrada Mazowieckiego. Tu właśnie w 1260 roku urodził się późniejszy król Polski Władysław Łokietek. W wieku XIV wyrasta na najpotężniejszą twierdzę regionu kujawskiego. Tu odbywano zjazdy, sądy, sejmy i zawierano pokoje. Wielokrotnie oblegany i niszczony przez wojska saskie, węgierskie, litewskie, rosyjskie, pruskie a także liczne pożary i zarazy.

Zabytki Brześcia Kujawskiego

 • Kościół parafialny pw. św. Stanisława biskupa wzniesiony około 1240 roku, spalony w wieku XV i odbudowany w 1710 r.
 • Pozostałości XIV w. zamku rozebranego w 1900 r. Na jego fundamentach wzniesiono więzienie. Dziś w budynku tym mieści się Urząd Pocztowy. W piwnicach i przyziemiu zachowały szczątki budowli średniowiecznej, a w budynku gospodarczym resztki średniowiecznych murów.
 • Zespół klasztorny Dominikanów z II p XIV w., wielokrotnie niszczony i przebudowywany. Liczne formy neobarokowe z lat 1922-28
 • Mury miejskie z XIV wieku, częściowo zniszczone podczas różnych wojen. Jego pozostałości wtopione są fragmentami w budynki mieszkalne i gospodarcze. Największy element zachował się w otoczeniu klasztoru Dominikanów.
 • Ratusz klasycystyczny z 1824 r. projekt Henryka Marconiego usytuowany w zachodniej pierzei rynku.
 • Kompleks produkcyjny i osada fabryczna Towarzystwa Akcyjnego Cukrownia (pałac dyrektora i budynek zarządu z 1914 r.)
 • Dworzec kolejki wąskotorowej z 1908 r. i remiza straży ogniowej z 1910 r.
13,0
Sygnalizacja świetlna. Po prawo budynek dworca PKS, naprzeciw zaś cmentarz. Jedziemy prosto szosą na Wieniec. Do Włocławka zaś w prawo (za drogowskazem).
14,4
Skręcamy w lewo z szosy do m. Polówka (za drogowskazem).
16,7
Nowy Młyn. Most, zastawka i śluza na rzece Zgłowiączce. Po lewej stronie sztuczny zalew. Po pokonaniu jeszcze około 400 metrów (na skrzyżowaniu) skręcamy w prawo w kierunku Wieńca.
20,5
Wieniec. Po lewej stronie za ogrodzeniem, XIX w. park i eklektyczny pałac należący niegdyś do barona Leopolda Kronenberga. Dziś pałacowe wnętrza mieszczą oddział pulmonologiczny włocławskiego szpitala. Nieco dalej, po prawo przed skrzyżowaniem kościół parafialny.

Wieniec Zdrój

Uzdrowisko, oaza ciszy i spokoju, położone wśród lasów sosnowych w odległości 4 kilometrów od granic administracyjnych Włocławka. Początki sięgają roku 1907, kiedy to na terenie dóbr należących do barona Leopolda Kronenberga odkryto źródła wód siarczanowych oraz duże pokłady borowiny.

W 1923 roku powołana została spółka, której udziałowcami stali się zamożni obywatele Włocławka i okolic. Na terenie 7 hektarów powstały wówczas pierwsze sanatoria i pensjonaty. Znaczący rozwój nastąpił po drugiej wojnie światowej, gdy zbudowano szpitale dziecięce, sanatoria i Zakład Przyrodoleczniczy.

Obecnie największym i najnowocześniejszym obiektem jest sanatorium "Hutnik", przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone w windę. Do użytku kuracjuszy oddana została ostatnio jaskinia solna. Leczy się tu chorzenia narządów ruchu, układu krążenia, neurologiczne i górnych dróg oddechowych zarówno u dorosłych jak i dzieci.

Lecznicze wody mineralne zawierające związki siarki stosowane są do kąpieli, a borowina z tutejszych złóż wykorzystywana jest do zabiegów) leczniczych w postaci okładów.

24,7
Uzdrowisko Wieniec Zdrój położone wśród sosnowych lasów. W okolicy bogate pokłady borowiny i źródła mineralne.
28,7
Włocławek - Zazamcze ul. Wieniecka. Kompleks budynków szpitalnych i pętla MPK.

Literatura: folder z cyklu "Propozycja na weekend" opracowany przez Jerzego Chudzyńskiego wydany przez Urząd Miasta Włocławek.

Copyright © Prywatne Okienko Wuja Mariana

Wybierz z listy:

Folder wydany przez Urząd Miasta Włocławek
Folder wydany przez
Urząd Miasta Włocławek

Trasa wycieczki rowerowej Włocławek - Brześć Kujawski - Wieniec Zdrój - Włocławek
Trasa wycieczki rowerowej Włocławek - Brześć Kujawski - Wieniec Zdrój - Włocławek