Prywatne Okienko Wuja Mariana
Serdecznie witam na mojej witrynie

Wycieczka rowerowa Włocławek - Choceń - Włocławek

Propozycja na weekend promująca aktywny sposób spędzania wolnego czasu.

Włocławek

Kulturalna, gospodarcza, a także turystyczna stolica Kujaw, leżąca nad dolną Wisłą, tworzącą dziś Zalew Włocławski, należy do najstarszych polskich grodów istniejących już w okresie kultury łużyckiej. W 1123 r. ulokowano tu siedzibę biskupstwa. Prawa miejskie uzyskał Włocławek w 1255 r. Kolejne wieki oznaczały intensywny rozwój tutejszego portu, handlu zbożem, a w XIX stuleciu wielkiego przemysłu. W okresie po roku 1945 nastąpił szybki rozwój przemysłu metalowego, papierniczego, rolno-spożywczego. W mieście powstały duże Zakłady Azotowe, hydroelektrownia na zaporze wiślanej i fabryka fajansu.

Wielką atrakcją miasta jest Zalew Włocławski, drugi pod względem wielkości w Polsce (75 km2) doskonały do uprawiania sportów wodnych. Na terenie miasta znajduje się rezerwat przyrody (Kulin) a w pobliżu Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy kompleks leśny z licznymi jeziorami i wzgórzami. Na turystów czekają szlaki piesze, rowerowe, ośrodki jazdy konnej oraz kąpieliska nad jeziorami.

W mieście zachowały się liczne zabytki architektury. Należą do nich m.in. gotycka Bazylika Katedralna p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zbudowana w latach 1340-1411 z cennym wyposażeniem (m.in. nagrobek dzieło Wita Stwosza z 1493 r. Ołtarz z 1521 r. secesyjne witraże Józefa Mehoffera); wczesnogotycki kościół św. Witalisa z 1330 r. (z tryptykiem z ok. 1450 r.); gotycki kościół św. Jana Chrzciciela; barokowy zespół klasztorny Franciszkanów a także kompleks spichlerzy.

Opis przebiegu trasy rowerowej z Włocławka do Chocenia

0,0
Wyjazd z boiska przy Zespole szkół nr 4, ul. Kaliska 108. Skręcamy w prawo w ulicę Kaliską i dalej przez rondo Falbanka w kierunku Michelina.
1,0
Na wysokości linii wysokiego napięcia skręcamy w lewo w drogę żużlową prowadzącą do leśniczówki Dębice.
5,0
Po lewej stronie zabudowania leśnictwa Dębice. Naprzeciw budynków polana. Dalszy odcinek wiedzie wzdłuż wyznakowanego pieszego czarnego szlaku turystycznego.
8,5
Warząchewka Nowa. Z lewej strony dochodzi szosa asfaltowa. Jedziemy dalej żużlówką prosto w kierunku połudnowym do wsi Łagiewniki.
11,5
Dojeżdżamy do skrzyżowania z szosą Kowal - Brześć. Skręcamy w lewo kierując się na widoczną bryłę drewnianego kościoła w Nakonowie.
12,5
Nakonowo. Za kościołem skręcamy w prawo w drogę asfaltową prowadzącą do remizy OSP.
14,0
Nakonowo Stare. Remiza OSP. Dalej drogą polną prowadzącą do Kuźnic
16,5
Kuźnice. Skrzyżowanie z szosą asfaltową, które przecinamy jadąc dalej prosto.
18,0
Śmiłowice. Dalej skręcamy w lewo w szosę asfaltową prowadzącą do Wilkowic.
20,0
Wilkowice. Przy pomniku skręcamy w asfaltówkę prowadzącą do Chocenia.
23,5
Choceń, ul. Sikorskiego. Skręcamy w lewo w kierunku widocznych już z daleka budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum odległych o ok. 300 metrów. Tu na boisku odpoczynek.

Choceń

W południowej części województwa, w samym centrum powiatu Włocławskiego położona jest gmina Choceń o powierzchni 100 km2, zamieszkana przez 8300 mieszkańców. Jest to prężny ośrodek przemysłowo-rolniczy. Na obszarze gminy zarejestrowanych jest ponad 300 podmiotów gospodarczych. Ponadto gmina Choceń uznawana jest za największego producenta owoców i warzyw w całym województwie Kujawsko-Pomorskim.

Gmina Choceń to bardzo atrakcyjny zakątek dla amatorów dzikiej przyrody, lasów i czystej wody. Znajdują się tu przepięknie położone czyste jeziora: Choceń, Krukowo, Ługowiska i Szczutowo. Największe o powierzchni prawie 300 ha z doskonałymi warunkami do uprawiania sportów wodnych to jezioro Choceń. Trzy pozostałe jeziora są jeszcze dziewicze i czekają na odkrycie przez turystów. Latem uruchamiane są dwie publiczne plaże z ratownikami, dbającymi o bezpieczne korzystanie z wody.

Ciekawostką dla odwiedzających gminę mogą być wczesnośredniowieczne grodziska w Bodzanówku i Choceniu oraz zespoły dworskie.

Niewątpliwie Gmina Choceń jako oaza dziewiczej natury, spokoju i ciszy to wymarzone miejsce do rodzinnego wypoczynku nad wodą z dala od trosk dnia codziennego i zgiełku wielkich miast.

Opis przebiegu trasy rowerowej z  Chocenia do Włocławka

23,5
Choceń. Z boiska szkolnego wyjeżdżamy w lewo w ulicę Sikorskiego prowadzącą m.in. obok remizy OSP i Urzędu Gminy.
24,0
Stacja benzynowa i skrzyżowanie z drogą Kruszyn - Chodecz. Przecinamy je kierując się asfaltem w lewo do wsi Jaroantowice.
30,0
Olganowo. Skrzyżowanie z szosą asfaltową, które przecinamy jadąc drogą gruntową w kierunku północnym.
31,5
Wichrowice. Z prawej strony dochodzi szosa asfaltowa. Jedziemy nadal prosto, mijamy przecinające drogę tory kolejki wąskotorowej wiodące z Boniewa do Świętosławia.
34,0
Koszanowo. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo do Dobrej Woli. Tu skręcamy w lewo w drogę prowadzącą do wsi Gróbce.
35,5
Na skrzyżowaniu obok krzyża skręcamy w lewo, a później w prawo do wsi Sykuła.
38,5
Skrzyżowanie z drogą Brześć - Kruszyn - Kowal oraz torami kolejki wąskotorowej. Przecinamy szosę kierując się za drogowskazem na Smólsk (2 km). Na wysokości zabytkowego pałacu i parku skręcamy w prawo kierując się na Nową Wieś.
43,5
Skrzyżowanie z drogą Włocławek - Kruszyn. Skręcamy w lewo w Alejkę Jana Pawła II. Most na rzece Lubience. Widoczna dalej wysepka na jezdni stanowi przejście dla pieszych oraz początek, biegnącej po lewej stronie ulicy, ścieżki rowerowej w Michelinie. Dalszy i jednocześnie końcowy już odcinek trasy pokonujemy prowadzącą aż do Osiedla Południe ścieżką rowerową.
48,5
Rondo Falbanka i włocławskie osiedle mieszkaniowe Południe. Jedziemy prosto ulicą Kaliską.
49,0
Boisko Zespołu szkół nr 4, koniec trasy.

Literatura: folder z cyklu „Propozycje na weekend” opracowany przez Włocławską Informację Turystyczną i Jerzego Chudzyńskiego.

Copyright © Prywatne Okienko Wuja Mariana

Wybierz z listy:

Folder wydany przez Urząd Miasta Włocławek
Folder wydany przez
Urząd Miasta Włocławek

Trasa wycieczki rowerowej Włocławek - Choceń - Włocławek
Trasa wycieczki rowerowej Włocławek - Choceń - Włocławek