Prywatne Okienko Wuja Mariana
Serdecznie witam na mojej witrynie

Wycieczka rowerowa Włocławek - Dobrzyń nad Wisłą

Propozycja na weekend promująca aktywny sposób spędzania wolnego czasu.

Włocławek

Najbliższe okolice Włocławka to raj dla turysty. Kujawy Wschodnie są ostoją wyjątkowej fauny i flory: to rezerwat przyrody Kulin z rosnącym dziko dyptamem, czyli tzw. Gorejącym krzewem Mojżesza, a 18 kilometrów za miastem, równnie bogate w zasoby przyrodnicze: Olszyny Rakutowskie jezioro Rakutowskie. Niezwykle cenny przyrodniczo jest Zalew Włocławski.

W drzewostanach położonych wokół akwenu można spotkać borba, wydrę, zimorodka i orła bielika. Sukcesem Ośrodka Hodowli i Rehabilitacji Ptaków Chronionych Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego jest introdukcja sokoła wędrownego. Od 1998 roku pary introdukowanych w ośrodku ptaków gnieżdżą się na kominie Zakładów Azotowych, "Anwil" oraz na dachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Turysta odwiedzający miasto ma też możliwość zwiedzenia izby przyrodniczo-leśnej w Nadleśnictwie Włocławek oraz spaceru po ścieżce dydaktycznej "Łuba". Szlak ten jest wyznaczony też za granicami Wł9ocłąwka, wokół jeziora. Tam też można rozpalić ognisko i rozbić biwak, a później udać się na jeden z czterech, wyznaczonych we Włocławku i okolicach, szlaków turystycznych.

Opis przebiegu trasy rowerowej z Włocławka do Dobrzynia nad Wisłą

0,0
Włocławek. Boisko SP nr 11 i Gimnazjum nr 11 przy ul. Papieżka 89. Jedziemy ulicą Zielną. Po około 200 metrach skręcamy w prawo w ulicę Płocką.
1,9
Skrzyżowanie - rondo. Skręcamy w lewo na Lipno. Zapora na Wiśle. Mijamy śluzę, elektrownię wodną oraz jazy.
2,9
Przejście dla pieszych. Tuż za nim po prawo parking dla pojazdów i punkt widokowy na Zalew Włocławski. Jedziemy dalej ul. ks. Jerzego Popiełuszki. Po lewej widoczny drugi, większy parking. Uwaga! nieco dalej szosa prowadzi na szczyt wzgórza stromym podjazdem..
4,3
Skrzyżowanie. Skręcamy w lewo, za drogowskazem do Zarzeczewa w ulicę Dobrzyńską.
6,8
Pętla autobusowa MPK linii nr 9. Po prawo w zabytkowym dworku siedziba Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Uwaga! skręcamy w lewo w drogę z płyt betonowych prowadzącą stromo w dół. Po kilkudziesięciu metrach ponownie skręcamy w lewo w równie stromą gliniastą drogę polną do mostu pontonowego i porośniętego trawą półwyspu. Dalej obok gospodarstwa rolnego (po lewo) dróżką pomiędzy działkami udajemy się na szczyt wzniesienia.
7,6
Przed wąwozem opuszczamy dróżkę skręcając w prawo w ścieżkę prowadzącą zboczem wzniesienia do mostku na Świętym Strumieniu. Uwaga! stromo, a po opadach deszczu ślisko.
7,9
Drewniany mostek na strudze. Za nim stroma ścieżka prowadzi na wprost pod górę do wysokiego nasypu.
8,1
Nasyp i stara droga. Skręcamy w prawo w kierunku szczytu wzniesienia i wsi Zarzeczewo Stare, oraz Tulibówka.
8,7
Po prawej stronie, nieco oddalony od drogi zabytkowy dworek z końca XIX w.
9,6
Zmiana nawierzchni. Droga z polnej przechodzi w żużlówkę.
10,0
Tulibowo. Skrzyżowanie. Z lewej strony dochodzi droga asfaltowa. Po lewo sklep spożywczy. Prosto szosą w kierunku wschodnim do wsi Glewo.
13,1
Glewo. Tablica z nazwą miejscowości. We wsi szosa ostro skręca w lewo. Za zakrętem, około 200 metrów rozwidlenie (prosto, na północ szosa do Grochowalska). Skręcamy w prawo w kierunku wsi Dyblin.
15,8
Skrzyżowanie dróg. Skręcamy w prawo w podrzędną drogę asfaltową, a następnie po około 200 metrach w drogę polną, w lewo - przed drzewami owocowymi (czereśnie) i stojącymi za sadem budynkami gospodarstwa.
16,8
Mostek na strumieniu Świnka. Stromy, dwustumetrowy podjazd na wzniesienie. Za nim widoczne zabudowania wsi Zbyszewo. Droga polna przechodzi w żużlówkę.
17,2
Dojeżdżamy do szosy we wsi Zbyszewo. Przed figurką skręt w prawo i dalej asfaltem w kierunku Bachorzewa.
19,2
Bachorzewo. Tablica z nazwą miejscowości. Uwaga! we wsi szosa skręca raptownie w lewo pod kątem prostym. Dalej równolegle do Zalewu w kierunku Dobrzynia.
22,2
Dobrzyń nad Wisłą. Tablica z nazwą miejscowości. Po lewo, 400 metrów dalej, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej (ul. Szkolna). Kolejne kilkaset metrów i mijamy siedzibę Urzędu Miasta i Gminy (po prawo).
23,0
Skrzyżowanie z drogą nr 562 prowadząca przez Dobrzyń do Płocka. Skręcamy w prawo za ogrodzeniem zabytkowym kościół parafialny.
23,4
Plac Wolności stanowiący centrum tego historycznego miasteczka. Koniec trasy.

Dobrzyń nad Wisłą

Dobrzyń nad Wisłą położony jest na prawym, wysokim brzegu Wisły nad Zalewem Włocławskim 96 m.n.p.m., około 25 km od Włocławka, Płocka i Lipna w południowej części Pojezierza Dobrzyńskiego. Dobrzyń nad Wisłą należy do najstarszych miast w Polsce. Pierwsza wzmianka dotycząca dobrzyńskiego grodu pochodzi z 1065 roku. Dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu odegrał kiedyś ważną rolę na szlaku handlowym prowadzącym przez Mazowsze nad Morze Bałtyckie. W XII wieku Dobrzyń nad Wisłą otrzymał prawa miejskie. Najstarsze ślady osadnictwa odkryte zostały w pobliżu miejsca zwanego "Górą Zamkową". W 1222 roku Konrad Mazowiecki osadza na Zamku Dobrzyńskim zakon Rycerzy Chrystusowych tzw. "Braci Dobrzyńskich".

W Rzeczypospolitej szlacheckiej nastąpił największy rozkwit Dobrzynia. Najazd szwedzki spowodował zniszczenie miasta, które przekształciło się z ośrodka handlowego w ośrodek rolniczy. W XVII wieku Dobrzyń nad Wisłą był siedzibą powiatu. W wyniku rozbiorów miasto dostało się początkowo pod zabór pruski, a następnie rosyjski. Dalsze dzieje miasta wiążą się z Księstwem Warszawskim i Królestwem Polskim. W 1918 roku Dobrzyń nad Wisłą powraca do Polski.

W okresie międzywojennym w Mieście zamieszkiwało 2/3 ludności polskiej i 1/3 ludności żydowskiej. Spod okupacji hitlerowskiej Dobrzyń nad Wisłą został wyzwolony 22 stycznia 1945 roku. Obecnie Dobrzyń nad Wisłą jest administracyjnym centrum gminy. Miasto zajmuje obszar 725 ha i liczy 2500 mieszkańców. Władze administracyjne miasta mieszczą się w Urzędzie Gminy przy ulicy Szkolnej 4. Życie religijne koncentruje się wokół parafii rzymsko-katolickiej Wniebowzięcia N.M.P. mieszczącej się przy ulicy franciszkańskiej. Miasteczko leży na wysokiej skarpie, można z niej podziwiać rozległy Zalew Włocławski i lesiste Kujawy. Jest to oaza ciszy, miejsce wymarzone do rodzinnego wypoczynku nad wodą z dala od zgiełku wielkich miast.

Literatura: folder z cyklu "Propozycja na weekend" opracowany przez Jerzego Chudzyńskiego wydany przez Urząd Miasta Włocławek.

Copyright © Prywatne Okienko Wuja Mariana

Wybierz z listy:

Folder wydany przez Urząd Miasta Włocławek
Folder wydany przez
Urząd Miasta Włocławek

Trasa wycieczki rowerowej Włocławek - Dobrzyń nad Wisłą
Trasa wycieczki rowerowej Włocławek - Dobrzyń nad Wisłą