Prywatne Okienko Wuja Mariana
Serdecznie witam na mojej witrynie

Szlak "Etnograficzny" - zielony

Lubień Kujawski - Wiktorowo długość 10,7 km

0,0
Lubień Kujawski. Początek szlaku na dworcu PKS.
0,5
Po lewo kompleks szkolny mieszczący Szkołę Podstawową i Gimnazjum. Szlak skręca w prawo i wiedzie nad brzeg zbiornika wodnego. Po prawej cmentarz parafialny.
1,5
Kaczawka, idziemy ścieżką pod górę do drogi polnej (tu skręcamy w lewo), po około 20 metrach (na rozdrożu), ponownie skręcamy w lewo.
2,5
Dochodzimy do drogi asfaltowej, szosą w prawo ok. 200 m. po czym skręcamy w lewo.
3,3
Lisianki. W wąwozie węzeł szlaków (koniec szlaku czarnego - łącznikowego o dł. ok. 1,5 km prowadzącego od stacji PKP Kaliska Kujawskie.) Po wyjściu z jaru zabudowania wsi Krzewie.
5,8
Dochodzimy do drogi asfaltowej, skręcamy w lewo w drogę polną prowadzącą do miejscowości Nowy Młyn.
6,3
Skraj lasu. Zmieniamy kierunek na wschodni. Po kilkunastu metrach skręcamy w lewo w przecinkę leśną. Idąc w kierunku północnym "wzdłuż rzeczki Lubieńki" dochodzimy do wsi Kłóbka.
7,5
Skrzyżowanie dróg asfaltowych i krzyż. Obok budynek szkoły podstawowej. Skręcamy w lewo do centrum wsi. Po prawej na wzgórzu kościół parafialny.
8,0
Betonowy mostek. Po lewej stronie, tuż po drodze skansen - Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce.
8,3
Idziemy szosą, dochodząc do widocznego (po lewej stronie)jeziora Radzikowo. Skręcamy w prawo w drogę polną i idziemy w kierunku północnym.
9,3
Droga polna zmienia się w żużlową prowadzącą nadal do wsi Wiktorowo.
10,5
Szlak wiedzie wśród zabudowań wsi w kierunku torów kolejowych, widocznych po lewej stronie.
10,7
Przejazd kolejowy. Stacja PKP Wiktorowo. Koniec szlaku.

Copyright © Prywatne Okienko Wuja Mariana

Wybierz z listy:

Wzór zielonego turystycznego szlaku pieszego
Wzór zielonego turystycznego szlaku pieszego