Prywatne Okienko Wuja Mariana
Serdecznie witam na mojej witrynie

Miejski Spacerowy "Szlak Obiektów Zabytkowych" we Włocławku

Szlak spacerowy - wzór Kierując się tymi znakami zobaczysz najciekawsze obiekty zabytkowe Włocławka, ja natomiast postaram się zwrócić uwagę na szczegóły które prawdopodobnie umknęły by Twojej uwadze tak jak wielu mieszkańcom mojego miasta.


Orientacyjny plan Szlaku Obiektów zabytkowych we Włocłąwku Miejski Spacerowy "Szlak Obiektów Zabytkowych" we Włocławku rozpoczyna się i kończy na ulicy Zduńskiej 4 przy Informacji Turystycznej Biura Promocji Miasta i Integracji Europejskiej, oznaczenie szlaku widoczne jest nad wejściem do biura (prawdopodobnie w związku z przeprowadzką Biura na ulicę Warszawską ulegnie nieznacznie zmiana trasy tego szlaku).POMNIK na Placu Wolności we Włocławku 1 - POMNIK na Placu Wolności
W centralnym miejscu placu stoi pomnik poświęcony Żołnierzowi Polskiemu.PAŁAC MÜHSAMA, ul Kościuszki 2 we Włocławku 2 - PAŁAC MÜHSAMA, ul Kościuszki 2
Budynek eklektyczny z cegły licówki z bogatym tynkowym detalem architektonicznym nawiązujący do tradycji renesansu francuskiego, wybudowany został ok 1894 r. prawdopodobnie wg projektu Antoniego Olszakowskiego dla Hugona Mühsama - założyciela fabryki maszyn i narzędzi rolniczych z 1893 r. Po wojnie użytkowany przez Kujawskie Zakłady Maszyn Rolniczych. W 1993 r. odkupiony został od Urzędu Miejskiego i przeszedł w prywatne ręce.

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR oo. FRANCISZKANÓW REFORMATÓW pw. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, pl. Wolności 6 we Włocławku 3 - KOŚCIÓŁ I KLASZTOR oo. FRANCISZKANÓW REFORMATÓW pw. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, pl. Wolności 6
Barokowy z reminiscencjami gotyckimi (i neobarokową nawą boczną) zespół klasztorny powstał w latach 1639-1644 z fundacji Wojciecha i jego żony Doroty z Rogalińskich Romantowskich, włocławskich mieszczan, dla konwentu franciszkanów - reformatów sprowadzonych do Włocławka w 1625 r. przez bp Andrzeja Lipskiego. Kościół od 1969 r. pełni funkcję parafialnego. Wyposażenie wnętrz kościołą jest barokowe i rokokowe. Zwspóół otacz mur z bramą z 1797 r.

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO, ul. Brzeska 20 i 22 we Włocławku 4 - ZESPÓŁ KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO, ul. Brzeska 20 i 22
Zespół składa się z kościoła, ogrodzenia i plebani. Neogotycki kościół pobudowany został w latach 1882-4 wg. projektu Franciszka Tournele. Posiada jednolite, neogotyckie wyposażenie wnętrza. Ołtarz, ambona i organy wykonane zostały w firmie Schlag i Synowie ze Świdnicy. Plebania parterowa o skromnych cechach klasycyzmu wybudowana została ok. poł. XIX w., a przebudowana w 1881 r. Ogrodzenie z kutego żelaza pochodzi z 1897 r. Kierując się wzdłuż ul. Brzeskiej dotrzemy do zabytkowego Kościoła pw. św. Witalisa, który znajduje się w kompleksie zabudowań Wyższego Seminarium Duchownego.

KOŚCIÓŁ pw. św. WITALISA, ul. Karnkowskiego 3 we Włocławku 5 - KOŚCIÓŁ pw. św. WITALISA, ul. Karnkowskiego 3
Gotycki, fundowany w 1330 r. przez Biskupa Macieja z Gołańczy. Do 1411 r. pełni funkcję zastępczej katedry (po spaleniu w 1329 r. przez Krzyżaków romańskiej świątyni) W 1569 r. przeznaczony został na kościół seminaryjny (w tej funkcji do dnia dzisiejszego). W 1843 r. połączony został ścianą zachodnią z budynkiem seminarium. Na wyposażeniu kościoła znajduje się umieszczone w ołtarzu głównym bezcenne dzieło sztuki gotyckiej tryptyk z 1460 r. z przedstawieniem koronacji Najświętszej Marii Panny.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE, ul. Karnkowskiego 3 we Włocławku 6 - WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE, ul. Karnkowskiego 3
Zespół budynków z lat 1843, 1882-1900 (przebudowa) i lat 80-tych XX wieku w historyzującym stylu z przewagą neogotyku. bibliotekę zaprojektował Jan Aleksander Ciunkiewicz prawdopodobnie w 1843 r. Rozbudowy z lat 1882-1900 prowadzono wg projektu Konstantego Wojciechowskiego. W latach 1981-1982 od zachodu dobudowano skrzydło

PRAŁATÓWKA, pl. Kopernika 7 we Włocławku 7 - PRAŁATÓWKA, pl. Kopernika 7
Murowany budynek z 1801 r. o skromnych cechach klasycyzmu, posadowiony na starszym podpiwniczeniu, być może z XVI wieku, wchodzi w skład kanonii otaczających katedrę.


BAZYLIKA KATEDRALNA pw. WNIEBOWZIECIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY ul. Kopernika 7 we Włocławku 8 - BAZYLIKA KATEDRALNA pw. WNIEBOWZIECIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY ul. Kopernika 7
Gotycki kościół katedralny z 1340-1411 r. ufundowany został przez biskupa Macieja z Gołańczy. W ciągu wieków wielokrotnie był rozbudowywany. Rozpoczęta w 1890 r. restauracja katedry wg projektu Konstantego Wojciechowskiego silnie przekształciła kościół w duchu neogotyckim. 1907 r. papież Pius X nadał katedrze godność bazyliki mniejszej. W 1991 r. w świątyni gościł papież Jan Paweł II. Wyposażenie stanowią wybitne dzieła sztuki sakralnej tej miary jak: gotycki witraż z 1360 r. ze scenami ze starego i Nowego Testamentu; późnogotycki z 1475 r. Obraz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny; późnorenesansowy obraz Ukrzyżowanie malarstwa Juan Correa de Vivar z Toledo; nagrobek biskupa Krzesława z Kurozwęk wykonany na Węgrzech w 1516 r. przez artystę włoskiego Jana Jana Florentczyka; cztery obrazy wczesnobarokowe z 1639 r. malowane na blasze miedzianej przez Bartłomieja Strobla z głownym obrazem przedstawiającym Wniebowzięcie Najświętszej Panny Marii z Chrystusem i aniołami; tzw. Krzyż Tumski z 1610 r.; stalle barokowe z 1683 r; secesyjne witraże projektu Józefa Mehoffera z 1937-9 r.

PARK MIEJSKI im. HENRYKA SIENKIEWICZA we Włocławku 9 - PARK MIEJSKI im. HENRYKA SIENKIEWICZA
Założony został w 1870 r. i jest jednym z pierwszych parków miejskich w Polsce. Powierzchnia parku wynosi 40,18 ha. Wśród rosnących w parku 65 gatunków drzew, większość stanowią drzewa liściaste, takie jak topola kanadyjska, lipa krymska, orzech czarny, dąb burgundzki, skrzydłoorzech kaukaski. W centralnej części parku znajduje się popiersie Henryka Sienkiewicza, dłuta artysty rzeźbiarza Stanisława Słoniny.

CZARNY SPICHRZ, ul. Piwna 4 we Włocławku 10 - CZARNY SPICHRZ, ul. Piwna 4
Drewniany spichlerz konstrukcji zrębowej ze szczytem konstrukcji szkieletowej, dwukondygnacyjny z trzecią w poddaszu wybudowany został na pocz. XIX w. do celów magazynowych. Jest wymieniany w pierwszym spisie budynków Fabryki cykorii F. Bohma i S-ka, założonej w 1814 r. Po wojnie użytkowany był przez Kujawskie Zakłady Koncentratów Spożywczych (obecnie "Delecta"). W 1980 r. przeprowadzono w obiekcie remont kapitalny z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe dla Dobrzyńsko Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego.

DELECTA SA, ul. Wyszyńskiego 14 we Włocławku 11 - DELECTA SA, ul. Wyszyńskiego 14
Początki firmy Delecta sięgają roku 1816, kiedy to bracia Ferdynand i Wilhelm Bohm założyli pierwszą na ziemiach polskich fabrykę cykorii pod nazwą Fabryka Cykorii Ferdynand Bohm and Co. W 1996 r. Delecta stała się częścią międzynarodowego koncernu RIEBER&SON siedzibą w Bergen (Norwegia).

WŁOCŁAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. Piwna 3 we Włocławku 12 - WŁOCŁAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. Piwna 3
Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie powstało w 1886 r. jako jedno z pierwszych w Polsce. Organizowane we Włocławku w końcu XIX i początkach XX w zawody wioślarskie przeszły do historii jako jedne z największych wydarzeń sportowych w Polsce.

PRZYSTAŃ WODNA PTTK, ul. Piwna 1 we Włocławku 13 - PRZYSTAŃ WODNA PTTK, ul. Piwna 1
Od 1949 r. działa tu Włocławski Klub Wodniaków PTTK. Od 1986 r. teren jest własnością Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku.


DAWNA KANONIA, ul. Gdańska 8 we Włocławku 14 - DAWNA KANONIA, ul. Gdańska 8
Zbudowana w 1649 r. z fundacji kanonika Stanisława Orłowskiego. Jest to jeden z najstarszych świeckich obiektów zachowanych w mieście, który jednak ze względu na liczne przebudowy zatracił zupełnie cechy stylowe.


PAŁAC BISKUPI, ul. Gdańska 2 we Włocławku 15 - PAŁAC BISKUPI, ul. Gdańska 2
Murowany zamek został w miejscu grodu obronnego z X-XII wieku, z wykorzystaniem murów zamku: książęcego z XIV wieku, a później biskupiego do XVIII wieku z całkowitą przebudową w 1861 r. w charakterze klasycystycznej rezydencji. W 1925 r. odbudowany po spaleniu w 1920 r. na siedzibę kurii i rezydencji biskupa. W trakcie badań archeologicznych w latach 1989-1993 odkryto m.in. zamkowy mur obwodowy od strony zachodniej i relikty baszty znanej z rysunku A. Boota z 1632 r.

BULWARY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku 16 - BULWARY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Od Pałacu Biskupiego wzdłuż rzeki w kierunku wschodnim ciągną się nadwiślańskie bulwary. Na ich zakończeniu znajduje się doskonały punkt z widokiem na zaporę i krzyż upamiętniający męczeńską śmierć ks. Jerzego Popiełuszki.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY pw. św. JANA CHRZCICIELA, uL. św. Jana 3 we Włocławku 17 - KOŚCIÓŁ PARAFIALNY pw. św. JANA CHRZCICIELA, uL. św. Jana 3
Późnogotycki kościół z renesansowymi i barokowymi przybudówkami wzniesiony został w 1538 roku. W 1565 r. wzniesiono kaplicę pw. Jedenastu Tysięcy Dziewic z fundacji mieszczanina Wojciecha Katteberga Kokoszki, być może przez być może przez Jana Baptystę Wenecjanina. W XVII w. restaurowany z inicjatywy ks. Tomasza Wojtowicza; w latach 1844-46 kolejna restauracja staraniem sk. Szymona Nowakowskiego. Wyposażenie kościoła jest barokowe i rokokowe. Od strony Wisły w ścianie wmurowane są trzy pociski, które wystrzeliły wojska bolszewickie w kierunku świątyni podczas działań wojennych w 1920 r.

KAMIENICZKI, Stary Rynek nr 14, 15 we Włocławku 18 - KAMIENICZKI, Stary Rynek nr 14, 15
Budynki należą do zaledwie kilku obiektów zachowanych z XVIII w. we Włocławku. W latach 1966-1972 w obydwu kamieniczkach przeprowadzono kapitalny remont z rekonstrukcją pierwotnego układu wnętrz. W 1972 r. w kamieniczkach powstało Muzeum Historii Włocławka.

BUDYNEK DAWNEGO STAROSTWA, ul. 3 Maja 17 we Włocławku 19 - BUDYNEK DAWNEGO STAROSTWA, ul. 3 Maja 17
Klasycystyczny budynek wzniesiony został w I poł. XIX w., wg projektu Stefana Koźmińskiego, budowniczego obwodu kujawskiego. W 1851 r. obiekt przebudowano wg projektu Franciszka Tournelle w tym elewację frontową od ul. 3 Maja i skrzydło wzdłuż ul. Żabiej. Obecnie budynek jest siedzibą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

BUDYNEK REMIZY STRAŻY POŻARNEJ, ul. Żabia 8 we Włocławku 20 - BUDYNEK REMIZY STRAŻY POŻARNEJ, ul. Żabia 8
Neogotycki murowany z cegły licówki z pięciokondygnacyjną wieżą zegarową zbudowany został w 1909 r. Należy do Komendy Straży Pożarnej. W pomieszczeniach na pierwszym piętrze znajdowało się Muzeum Staży Pożarnej, wewnątrz podziwiać można zrekonstruowane malowidło "Wyjazd do pożaru". Znajduje się tam Oddział Włocławskiego Centrum Kultury.

KAMIENICE  przy ul. Królewieckiej 12, 14, 16 we Włocławku 21 - KAMIENICE przy ul. Królewieckiej 12, 14, 16
Najstarszymi domami na tej ulicy są trzy klasycystyczne domy z początku XIX w. Wolnostojące, parterowe z poddaszami, z wysuniętym niewielkim ryzalitem, w części środkowej fasady. W domu oznaczonym nr 14 mieściła się w latach 1821-1822 loża masońska. W jednym z domów była siedziba prywatnej szkoły początkowej prowadzonej przez E. Usakiewicza, do której uczęszczał Jan Nagórski, sławny włocławienin, pilot, który pierwszy w świecie dokonał lotów polarnych na hydroplanie.

Literatura: Miejski Spacerowy "Szlak Obiektów Zabytkowych" we Włocławku. Folder wydany przez Oddział Kujawski PTTK i Biuro Promocji Miasta i Integracji Europejskiej w 2006 roku.

Copyright © Prywatne Okienko Wuja Mariana

Wybierz z listy:

Szlak spacerowy - wzór
Szlak spacerowy - wzór