Prywatne Okienko Wuja Mariana
Serdecznie witam na mojej witrynie

Szlak "Łącznikowy" - niebieski

Kowal - Mostki długość 18 km

0,0
Kowal, Pl. Rejtana - początek szlaku.
2,5
Zabudowania wsi Grodztwo.
3,9
Leśniczówka Przyborowo nad rzeczką Rakutówką.
4,4
Szlak przecina drogę żużlową, (przystanek PKS Warząchewka ok. 3,5 km).
6,5
Po lewej stronie jez.Wójtowskie Duże.
6,7
Skrzyżowanie dróg, węzeł ze szlakiem zielonym "Południowym".
8,6
Plantowszczyzna, dawny budynek leśniczówki.
10,5
Węzeł szlaków. Ze szlakiem żółtym "Północnym" wspólny odcinek 900 m, prowadzący w kierunku leśniczówki Mursk.
11,4
Leśniczówka Mursk.
12,6
Zabudowania wsi Przyrytka, mostek na rzecce Zuzanka.
15,9
Wieś Smólnik, stadion. Za ogrodzeniem szkoła podstawowa i gimnazjum. Skręcamy w lewo w drogę asfaltową.
18,0
Przystanek PKS Mostki przy drodze nr 62 Włocławek - Płock. Koniec szlaku.

Copyright © Prywatne Okienko Wuja Mariana

Wybierz z listy:

Wzór niebieskiego turystycznego szlaku pieszego
Wzór niebieskiego turystycznego szlaku pieszego