Prywatne Okienko Wuja Mariana
Serdecznie witam na mojej witrynie

Fotki ze spływu Zgłowiączką w 2006 r.

Dla kilku osób ostatni etap okazał się zbyt trudny, więc niektórzy dopłynęli po oficjalnym zakończeniu spływu.

Do zopaczenia na XVI Ogóloposkim Spływie Kajakowym rzeką Zgłowiączką w 2007 r.

Copyright © Prywatne Okienko Wuja Mariana

Wybierz z listy: