Prywatne Okienko Wuja Mariana
Serdecznie witam na mojej witrynie

Książki kajakowe

Będą tu zamieszczane cyklicznie w poniedziałki nowe strony książek wodniackch autorstwa Tomasza Krajewskiego.

Wisłą w głąb Polski
Refleksje i wspomnienia ze spływów kajakawych rzeką Wisłą odbytych: zimą, wiosną, latem i jesienią 2008 roku od źródeł do morza.
Woda i wanilia
Historia Sekcji Kajakowej PTK/PTTK - Włocławskiego Klubu Wodniaków PTTK we Włocławku

Copyright © Prywatne Okienko Wuja Mariana

Wybierz z listy: