Prywatne Okienko Wuja Mariana
Serdecznie witam na mojej witrynie

Komputeropisanie - maszynopisanie

Porady dotyczące pisania pism

Porady powstały dzięki pismu Komputer Świat, szkoda że nie zamieszczają ich więcej.

 1. Jak napisać życiorys (CV)
 2. Jak napisać list motywacyjny
 3. Jak napisać pismo do urzędu

Podstawowe uwagi dla piszących w edytorze tekstu

 • Wciskając prawy Alt z literami a, c, e, l, o, s, z, x uzyskasz polskie litery ą, ć, ę, ł, ó, ś, ż, ź. Duże litery uzyskasz wciskając dodatkowo klawisz Shift
 • Nie wstawiaj spacji między znakami cudzysłowu, a tekstem ujętym w cudzysłów
 • Przed znakiem interpunkcyjnym: kropką, przecinkiem, średnikiem, dwukropkiem, wykrzyknikiem i znakiem zapytania nie wstawiaj spacji, umieszczaj ją natomiast zawsze po znaku interpunkcyjnym
 • Nie wstawiaj spacji po nawiasach otwierających: ( [ { ani przed nawiasami zamykającymi: ) ] }
 • W celu wyrównania tekstu nie stosuj dodatkowych spacji
 • Klawisza ENTER używaj tylko na zakończenie akapitu, nie naciskaj go natomiast na końcu linii tekstu. Jeśli wyraz wykracza poza prawy margines, to edytor sam przenosi go do następnej linii. Chcąc rozpocząć pisanie w nowej linii w tym samym akapicie, naciśnij kombinację klawiszy SHIFT+ENTER
 • Na końcu wiersza nie zostawiaj spójników. W tym celu po spójniku zamiast zwykłej spacji wstaw spację nierozdzielającą (tzw. twardą), używając klawiszy SHIFT+CTRL+SPACJA. Tym sposobem unikniesz napisów nierozłącznych (np. 2 zł)
 • Nadmierna różnorodność czcionek, ich rodzajów, stylów, kolorów i WIELKOŚCI sprawia wrażenie chaosu, zmniejsza czytelność dokumentu i odwraca uwagę od jego treści

Uzyskiwanie obcych liter

É
naciśnij jednocześnie CTRL oraz ' (apostrof - znajduje się na klawiszu ze znakiem " ) po czym zwolnij klawisze i wciśnij klawisz SHIFT i literę E. Postępuj podobnie przy innych literach wymagających wstawienia apostrofu nad literami.
Ô
naciśnij jednocześnie CTRL, SHIFT oraz ^ (daszek, na klawiszu ze znakiem 6) po czym zwolnij klawisze i wciśnij klawisz SHIFT i literę O, postępuj podobnie przy innych literach wymagających wstawienia daszka nad literami.
Ç
naciśnij jednocześnie CTRL oraz , (przecinek), po czym zwolnij klawisze i wciśnij klawisz SHIF i literę C, postępuj podobnie przy innych literach wymagających wstawienia przecinka pod literami.
Ö
naciśnij jednocześnie CTRL, SHIFT oraz : (dwukropek), zwolnij klawisze i wciśnij klawisz SHIFT i literę O, postępuj podobnie przy innych literach wymagających wstawienia dwukropka nad literami.

Jak dodać opis do zdjęcia z wakacji

Aby dodać konentarz do zdjęcia, przy wciśniętym klawiszu "Alt" klikamy na nie dwa razy i z menu wybieramy "Podsumowanie". W kolejnym oknie wpisujemy komentarz. Na koniec klikamy "OK"

Copyright © Prywatne Okienko Wuja Mariana

Wybierz z listy: