Prywatne Okienko Wuja Mariana
Serdecznie witam na mojej witrynie

Zdjęcia z moich spływów kajakowych

5. Migawki ze spływów w latach 2007 - 2009
rzeka: Drwęca, Warta, Zgłowiączka, Biała Nida, Wisła, Krutynia, Wieprz
4. Migawki ze spływów w latach 2001 - 2006
rzeka: Dajna, Łaźna Struga, Biebrza, Bug, Niemen, Skrwa, Pilica, Zgłowiączka, Obra, Odra, Wisła, Wieprz, Supraśl, Narew, Pojezierze Brodnickie, Warta, Drawa.
3. Migawki ze spływów w latach 1993 - 2000
rzeka: Brda, Brynica, Drwęca, Krutynia, Rospuda, Skrwa, Urszulewka, Lega, Jegrznia, Biebrza, Zgłowiączka, Obra, Obrzyca, Biała Lądecka, Zbrzyca, Szlak Kajki, Pisa, Sapina, Radew, Parsęta, Narewka, Narew, Mała Panew, Wisła.
2. Migawki ze spływów w latach 1988 - 1992
rzeka: Zgłowiączka, Dunajec, Łaźna Struga, Drwęca, Szprewa, San, Wisła, Skrwa, Saska, Sawica, Omulew, Noteć, Czarna Hańcza, Blizna, Piława, Rurzyca, Skawa, Łupawa, Gwda, Wel.
1. Migawki ze spływów w latach 1982 - 1987
rzeka: Czarna Hańcza, Skarlanka, Sapina, Wisła, Brda, Gopło, Drawa, Bóbr, Piława, Krutynia, Drwęca, Regalica, Zgłowiączka, Dunajec, Wda, Wełna.

Copyright © Prywatne Okienko Wuja Mariana

Wybierz z listy:

Mapa polskich szlaków kajakowych.