Prywatne Okienko Wuja Mariana
Serdecznie witam na mojej witrynie

Szlak kajakowy - rzeka Błędzianka

Krótka charakterystyka szlaku: rzeka płynąca w większości przez tereny Rosji (ściślej: obwodu kaliningradzkiego), w Polsce znajduje się jedynie początkowe 24,6 km jej biegu; na odcinku dostępnym dla kajaka płynie przez lasy Puszczy Rominckiej i prowadzi niezbyt wiele wody; w miejscach o szybszym nurcie powoduje to, że staje się zbyt płytka, aby płynąć i trzeba wówczas holować kajaki; liczba przeszkód w postaci zwalonych drzew i tam bobrowych jest bardzo duża; na terenie Rosji nosząca nazwę Krasnaja; dawniej zwana Romintą.

Położenie: Pojezierze Suwalskie, Puszcza Romincka, dopływ Pissy.
Odcinek dostępny dla kajaka: Stańczyki – Gusiew (78 km, z czego w Polsce do rezerwatu „Dziki Kąt” 8,5 km; do granicy kolejne 2 km; w Rosji do Gusiewa dalsze 67,5 km)
Odcinek przepłynięty (data spływu): Stańczyki – Błędziszki (marzec 2015)

Informacje o przepłyniętym odcinku:
Ilość dni płynięcia: 3 godziny
Trudność: ZWB
Uciążliwość: U 6
Malowniczość: **

Orientacyjny kilometraż - przeszkody i ciekawostki:

78,0
Stańczyki, most drogowy; rzeczka szerokości 3 m, uregulowana, głębokość wystarczająca, otoczenie łąkowe
77,2
Stańczyki, wiadukty dawnej linii kolejowej, znana atrakcja turystyczna; przed wiaduktami rzeka wpływa na tereny leśne i przegradzają ją pierwsze zwalone drzewa; teren wiaduktów ogrodzony siatką drucianą, która przegradza także rzekę, zanurzona w wodzie; trzeba przeciskać się pod nią brzegiem; pod wiaduktami bystrze, wody zbyt mało, za nim niska kładka, konieczne przenoszenie kajaków brzegiem; siatka druciana na wypływie rzeczki z terenu zagrodzonego założona wyżej, można przepłynąć pod nią; w korycie bardzo liczne zwalone drzewa, przemiały, płytko, nadzwyczaj uciążliwie; po około kilometrze ilość przeszkód maleje, można czasami nawet po kilkaset metrów płynąć; tamy bobrowe; rzeka wypływa na łąki
75,0
Błędziszki (p), most drogowy
69,5
most w Puszczy Rominckiej na terenie rezerwatu przyrody „Dziki Kąt”, ostatnie miejsce do zakończenia spływu na terenie Polski
68,5 »
ujście Bludzi (l)
67,5
granica państwa

Literatura: J. Kuran, St. Czajkowski, Kajakiem po Mazurach i Warmii, Warszawa 1960; M. Śleszyński, Polska północno - wschodnia, Przewodnik kajakowy, Białystok 2000
Organizatorzy cyklicznych spływów tym szlakiem: brak

Copyright © Prywatne Okienko Wuja Mariana

Wybierz z listy: