Ankieta Prywatnego Okienka Wuja Mariana

W związku z nieprzydatnością ankiety postanowiłem zawiesić jej działanie.