Prywatne Okienko Wuja Mariana
Serdecznie witam na mojej witrynie

Aktualności Włocławskiego Klubu Wodniaków PTTK

Informacje na 2013 rok

Zarząd Włocławskiego Klubu Wodniaków PTTK zaprasza do udziału w imprezach klubowych.

Uroczyste Otwarcie Sezonu Wodniackiego 2013, odbędzie się w dniu 11 maja 2013 (sobota) na terenie Przystani Wodnej PTTK przy ul. Piwnej. W sezonie 2013 planowane są następujące spływy kajakowe:

 1. 12 stycznia 2013 – VI Zimowy Spływ Kajakowy rzeką Wisłą: Włocławek – Gąbinek;
 2. 14 – 17 lutego 2013 – udział w Ogólnopolskim Zimowym Spływie na Wdzie;
 3. marzec 2013 – jednodniowy spływ kajakowy rzekami Ruziec lub Skrwą;
 4. 30 marca – 7 kwietnia 2013 – udział w spływie kajakowym górskimi rzekami Bieszczad: Wołosaty, Wetlina, Solinka, Hoczewka, Osława
 5. 30 kwietnia – 5 maja 2013 – spływ kajakowy na Kamienicy i Słupi (ewentualnie na Łebie lub na Raduni), z noclegami na kwaterze;
 6. 16 - 19 maja 2013 – XXII Ogólnopolski Spływ Kajakowy rz. Zgłowiączką: Orle - Włocławek;
 7. 29 maja – 2 czerwca 2013 – spływ kajakowy w dorzeczu Zbrzycy: Kłoniecznicą, Młosiną, Zbrzycą, z bazą na polu namiotowym w Lasce;
 8. 29 czerwca - 13 lipca 2013 – Klubowy Rodzinny Spływ Kajakowy rzeką Regą: Świdwin – Mrzeżyno, koniec nad Bałtykiem;
 9. 10 - 17 sierpnia 2013 – spływ kajakowy rzekami pogranicza polsko-litewskiego: Marychą i Białą Hańczą;
 10. wrzesień 2013 – udział w spływie kajakowym na Nysie Łużyckiej;
 11. wrzesień - październik 2013 – spływ kajakowy na Skrwie lub Łynie.

Nadto możliwe jest zorganizowanie dodatkowych imprez oraz wzięcie udziału w imprezach innych organizatorów wg kalendarza imprez.

W dniu 2 marca 2013 planowany jest wyjazd na targi sprzętu wodniackiego Wiatr i Woda do Warszawy.

W czerwcu planowane jest zorganizowanie stacjonarnego kursu wewnątrzklubowego z zakresu techniki kajakowania. O szczegółowym terminie Zarząd zawiadomi osobnym pismem.

W sezonie 2013 Przystań Wodna PTTK przy ul. Piwnej będzie otwarta w każdy poniedziałek poczynając od maja do września w godzinach 17.00 – 19.00 oraz w razie potrzeby w inne dni ustalone przez Zarząd Klubu.

Zarząd zwoływał będzie również prace społeczne na Przystani w terminach, o których członkowie Klubu zostaną zawiadomieni.

Przypominamy o obowiązku opłacania składki klubowej. Jej wysokość wynosi w 2013 roku 40 zł - składka ulgowa oraz 80 zł - składka normalna. Składkę uiścić należy u skarbnika Mariana Stalisia.

Przypominamy też o obowiązku uiszczenia składki PTTK w biurze Oddziału Kujawskiego przy ul. Słowackiego 1 a. Składka PTTK w roku 2013 wynosi 20 zł ulgowa i 40 zł – normalna.

Osoby, które nie opłaciły składek za rok 2012 obowiązane są to uczynić w możliwie najszybszym terminie.

Copyright © Prywatne Okienko Wuja Mariana

Wybierz z listy: